předchozí


Výzvou při zpracování vizuální stylu dvou značek jedné společnosti bylo dosáhnout jejich vzájemného propojení.